KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

Thông báo kết quả cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Thái Bình 2018"

Danh sách tác phẩm chọn triển lãm và xét giải thưởng

BAN GIÁM KHẢO

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
+ Bà Tăng Thị Ngọc Mai, Ban Tổ chức, điện thoại: 0913.291.825
+ Ông Nguyễn Văn Hùng, Ban Tổ chức, điện thoại: 0912.794.774
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 81 tác giả, 14 tỉnh/thành và 613 tác phẩm

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
+ Bà Tăng Thị Ngọc Mai, Ban Tổ chức, điện thoại: 0913.291.825
+ Ông Nguyễn Văn Hùng, Ban Tổ chức, điện thoại: 0912.794.774
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ