KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

GIẢI NHẤT

Giải nhất: Lê Hữu Dụng - Thái Bình

GIẢI NHÌ

Giải nhì: Thu hoạch Ngao tại Cồn Đen Thái Thụy - Trần Thị Thơm - Thái Bình

 

Giải nhì: Dâng cầu - Đỗ Trọng Luân - Hải Phòng

GIẢI BA

Giải ba: Hạt muối quê tôi - Nguyễn Phục Anh - Hải Phòng

 

Giải ba: Một thoáng Đồng Châu- Đoàn Phi Hải- Thái Bình

KHUYẾN KHÍCH

Khuyến khích: Gái làng biển - Đỗ Trung Đức - Thái Bình

 

 

Khuyến khích: Chiếu chèo sân đình - Đỗ Thanh Phúc - Thái Bình

 

Khuyến khích: Đi về phía mặt trời - Vũ Minh Đức - Hà Nội

Khuyến khích: Thi gói bánh chưng - Đào Ngọc Hiền - Hưng Yên

Khuyến khích: Thu hoạch cói - Nguyễn Đình Tuân - Thái Bình

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 81 tác giả, 14 tỉnh/thành và 613 tác phẩm