Thông báo kết quả cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Thái Bình 2018"

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 81 tác giả, 14 tỉnh/thành và 613 tác phẩm