DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

ẢNH DỰ TREO

1

Vũ Ngọc Thuấn

Bình Dương

10

0

2

Phạm Vũ Dũng

Hải Phòng

1

1

3

Nguyễn Việt Dũng

Thái Bình

10

0

4

Nguyễn Đình Tuân

Thái Bình

10

2

5

Đào Anh Tuan

Thái Bình

10

0

6

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

1

0

7

Nguyễn Xuân Hợp

Thái Bình

10

0

8

Đỗ Trọng Luân

Hải Phòng

2

0

9

Trịnh Lập

Thái Bình

10

10

10

Trịnh Đức Minh

Hà Nội

2

0

11

Trần Duy Tình

Bình Dương

10

0

12

Trần Thị Thơm

Thái Bình

10

0

13

Trần Hưng

Nam Định

10

0

14

Mai Quốc Cách

Nam Định

4

0

15

Vũ Mạnh Thắng

Thái Bình

10

0

16

Đào Ngọc Hiền

Hưng Yên

3

0

17

Thành Minh

Thái Bình

7

0

18

Tô Quang Mạnh

Thái Bình

10

0

19

Nguyen Xuan Tien

Thái Bình

10

0

20

Nguyễn Thị Thúy Hường

Thái Bình

1

0

21

Nguyễn Văn Thức

Thái Bình

5

0

22

Thành Tâm

Thái Bình

7

0

23

Vũ Quang Bình

Bắc Ninh

3

0

24

Trần Phúc Thạnh

Lào Cai

6

0

25

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

1

0

26

Phan Thị Khánh

TP HCM

8

0

27

Phandinhloi

Hải Phòng

4

0

28

Phạm Thanh Lãng

Hải Phòng

3

0

29

Phạm Quốc Dũng

Hà Nội

4

0

30

Do Thi Phuong

Bắc Ninh

8

0

31

Đỗ Thanh Phúc

Thái Bình

10

0

32

Đỗ Trung Đức

Thái Bình

10

0

33

Nguyễn Quang

Thái Bình

10

0

34

Vũ Quân

Thái Bình

8

0

35

Trịnh Thị Thủy

Thái Bình

10

0

36

Đinh Văn Đạt

Thái Bình

7

0