DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

ẢNH DỰ TREO

37

Nguyễn Như Thắng

Hà Nội

10

0

38

Nguyễn Phúc Nguyen

Hải Phòng

4

0

39

Nguyễn Phục Anh

Thái Bình

10

16

40

Nguyễn Trọng Bằng

Thái Bình

10

0

41

Ngô Minh Nhật

Hải Phòng

4

0

42

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

10

0

43

Nghiêm Phú Lâm

Hà Nội

9

0

44

Phạm Minh Thanh

Thái Bình

3

0

45

Nguyễn Trọng Hiếu

Bắc Ninh

10

0

46

Vũ Minh Đức

Hà Nội

4

0

47

Lê Đào Lượng

Hà Nội

1

0

48

Lê Trọng Đức

Hà Nội

8

0

49

Le Thu Thuy

An Giang

2

0

50

Lê Thanh Thưởng

Thái Bình

1

0

51

Lê Quang Viện

Thái Bình

10

0

52

Phạm Quang Khải

Thái Bình

1

0

53

Vũ Kim Khoa

Thái Nguyên

2

0

54

Nguyễn Kim Đài

Bắc Ninh

5

0

55

Đinh Hữu Tuyền

Nam Định

10

0

56

Lê Hữu Dụng

Thái Bình

10

12

57

Đinh Chính Quân

Hải Phòng

2

0

58

Vũ Hoàng Hiệp

Hải Dương

6

0

59

Hà Quang Thọ

Thái Bình

6

0

60

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn La

1

0

61

Nguyễn Hải Đăng

Bắc Ninh

6

1

62

Nguyễn Minh Hải

Sơn La

9

0

63

Nguyễn Duy Thoan

Thái Bình

2

0

64

Hà Duy Thanh

Thái Bình

10

0

65

Nguyễn Văn Duy

Thái Bình

5

0

66

Dương Đức Tuất

Hà Nội

10

0

67

Đỗ Thanh Mai

Hải Dương

5

1

68

Đỗ Thái Sơn

TP HCM

10

0

69

Đoàn Phi Hải

Thái Bình

10

0

70

Đỗ Ngọc Hà

Nam Định

10

0

71

Đinh Cường Quang

Nam Định

6

0

72

Đinh Bá Phú

Bình Dương

10

0