DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

ẢNH DỰ TREO

73

Nguyễn Văn Điệp

Bắc Ninh

10

0

74

Kiều Đức Chung

Nam Định

10

0

75

Vũ Ngọc Vinh

Nam Định

9

1

76

Lê Việt Khánh

Hà Nội

10

0

77

Bùi Văn Tình

Thái Bình

10

0

78

Thành Công

Thái Bình

10

0

79

Anh Sơn

Thái Bình

10

0

80

Nguyễn Duy Đông

Thái Bình

0

13

81

Lê Hồng Đức

Phú Thọ

10

0